Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Brata Alberta istnieje od czerwca 1998. Jego powołanie do życia zostało potwierdzone dokumentem Pro memoria metropolity krakowskiego, kard. Franciszka Macharskiego, datowanym w uroczystość Chrystusa Króla, 21 listopada 1999.

Więcej tutaj...