Telefon do księdza dyżurnego: 570-979-070

DATA ROZPOCZĘCIA: 17-03-2020 GODZINA: 18:00
MIEJSCE: os. Dywizjonu 303 nr 63, Kraków
PARAFIA: Kraków-os. Dywizjonu 303, Parafia św. Brata Alberta Chmielowskiego

Tradycja Liturgii stacyjnej zrodziła się w Rzymie. Przez kilka pierwszych wieków chrześcijaństwa biskup Rzymu nie miał „swojego” kościoła. Katedra biskupa Rzymu została wybudowana dopiero po roku 313 poza terenami zamieszkiwanymi przez chrześcijan. Papież nawiedzał rzymskie kościoły tytularne, by sprawować w nich uroczystą Eucharystię, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich siedmiu regionów kościelnych Rzymu. Przybycie biskupa Rzymu do lokalnej wspólnoty nadawało Eucharystii szczególnie uroczysty charakter. Drugie „źródło” świątyń stacyjnych to kościoły związane z kultem świętych – szczególnie męczenników.

Liturgiczne „wędrowanie” papieża po rzymskich kościołach nie ograniczało się jedynie do okresu Wielkiego Postu, lecz trwało cały rok obejmując najważniejsze święta i okresy liturgiczne. Tradycja wielkopostnych kościołów stacyjnych była kultywowana w Rzymie aż do początków XIV wieku. Przywrócono ją tam w roku 1979. Liturgię tę podjęło z czasem wiele innych stolic biskupich. Za sprawą abp. Marka Jędraszewskiego, jako ówczesnego metropolity, zaczęto ją sprawować w Łodzi w 2013 r. Obejmując Archidiecezję Krakowską abp Jędraszewski wprowadził ją także pod Wawelem.

Kościołem stacyjnym we wtorek III tygodnia Wielkiego Postu jest bazylika św. Pudencjany. Jest to wczesnochrześcijańska świątynia z V w., zbudowana nad domem rzymskiego senatora Kwintusa Korneliusza Pudensa, który przez 6 lat gościł u siebie św. Piotra. Według tradycji, dostojnik miał czworo dzieci: dwie córki – Pudencjanę i Praksedę oraz dwóch synów – Nowatusa i Tymoteusza. Cała rodzina zginęła męczeńską śmiercią w czasach prześladowań Nerona. W absydzie bazyliki znajduje się wspaniała mozaika przedstawiająca siedzącego na tronie Chrystusa w otoczeniu św. Piotra i Pawła.

Rzymskiemu kościołowi stacyjnemu z wtorku III tygodnia Wielkiego Postu w Krakowie odpowiada kościół św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303. Świątynia została wybudowana w latach 1986-1994. W sierpniu 1985 r. rozpoczęto budowę fundamentów, a we wrześniu ksiądz kardynał Franciszek Macharski uroczyście wmurował w fundamenty kamień węgielny, poświęcony w Rzymie 13 października 1982 r. przez papieża Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się figura patrona parafii.

Duchowość Liturgii stacyjnej koncentruje się wokół trzech elementów. Pierwszy to pokutny charakter celebracji, dzięki któremu można głębiej przeżyć Wielki Post. Uczestnicy „dnia stacyjnego” słuchają Słowa Bożego, trwają na modlitwie, podejmują post, a w czasie celebracji Eucharystii składają ofiarę na potrzebujących. Ci, którzy pielgrzymują do kolejnych kościołów, przebywają również duchową drogę, która zbliża ich do głębszego przeżycia Paschy Pana. Drugim celem jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, bo wierni gromadzą się na liturgii pokutnej w każdej jego dzielnicy. Trzeci aspekt to przybycie biskupa do wspólnoty. Biskup umacnia uczestników Eucharystii w gorliwym podejmowaniu modlitwy, postu, i jałmużny, a jego obecność jest znakiem jedności Kościoła.

Źródło: Archidiecezja Krakowska

Myśl św. Brata Alberta

Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki cały dzień. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie uda się wytrwać w powołaniu.

Parafialny Zespół Caritas „Samarytanin” poszukuje osób-wolontariuszy  dysponujących wolnym czasem w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wolontariuszy do pomocy w opiece nad ciężko chora osobą w domu. Kontakt na telefon Zespołu lub w kancelarii. Tel. 730-898-160

 

Copyright © Parafia Świętego Brata Alberta w Krakowie
Polityka prywatności i pliki „cookies”
Patronat: Katolicki.net • Diecezja.eu • JezuUfamTobie.eu | Hosting: Kylos

367218
Dzisiaj: 139
Wczoraj: 307
Ten miesiąc: 10,818