Telefon do księdza dyżurnego: 570-979-070

Osiedle Albertyńskie

Blok 16 (m. 1-60), 02.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 16 (m. 61-120), 07.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 17 (cały) 05.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 18 (m. 1-75), 27.12.18 czwartek, od godz. 15:00, ks. Jan Seremak

Blok 19 (cały), 28.12.18 piątek, od godz. 14:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 20 (klatka 1-5), 25.01.19 piątek, od godz. 14:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 21 (m. 1-66), 14.01.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 21 (m. 67-132), 16.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 22 (m. 1-60), 11.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 22 (m. 61-135), 14.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 24 (m. 1-80), 09.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 25 (m. 1-30), 28.12.18 piątek, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 25 (m. 31-60), 29.12.18 sobota, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 26 (m. 1-30), 02.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 26 (m. 31-60), 03.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 27 (m. 1-60), 28.12.18 piątek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 28 (klatka 1,2), 09.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 28 (klatka 3), 10.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 29 (m. 1-135), 29.12.18 sobota, od godz. 9:00, ks. Jan Seremak

Blok 30 (m. 1-50), 17.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 30 (m. 51-132), 19.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 31 (cały), 09.02.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 33 (cały), 27.12.18 czwartek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 34 (m. 1-60), 28.12.18 piątek, od godz. 15:00, ks. Jan Seremak

Blok 35 (klatka 1,2), 24.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 35 (klatka 3,4), 05.02.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 37 (1-45), 29.12.18 sobota, od godz. 9:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 37 (46-100), 30.12.18 niedziela, od godz. 14:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 37a (cały), 29.12.18 sobota, od godz. 14:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 38 (1-65) 06.01.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 38 (66-130) 07.01.19 poniedziałek, od godz. 14:00, ks. Kamil Gołuszka

 

Osiedle Kościuszkowskie

Blok 1a (cały), 07.02.19 czwartek, od godz. 19:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 1b (cały), 13.02.19 środa, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 6 (m. 1-100), 05.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Jan Seremak

Blok 6 (m. 101-164), 31.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 6 (klatka 6-7), 11.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 6 (klatka 8-10), 12.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 6 (m. 325-380), 28.12,18 piątek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 6 (m. 381-472), 29.12.18 sobota, od godz. 9:00, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 9 (1-45) 28.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 9 (46-90) 29.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 9 (91-120) 30.01.19 środa, od godz. 19:15, ks. Kamil Gołuszka

Blok 7 i 9 (121-165)  31.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 10 (m. 1-65), 15.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 10 (m. 66-130), 16.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 10 (m. 131-166), 18.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 11 (1-55), 14.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 11 (56-110), 15.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 11 (111-165), 18.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

 

Osiedle Dywizjonu 303

Blok 4c (cały), 30.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 5 (m. 1-100), 12.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Jan Seremak

Blok 5 (m. 101-172), 13.01.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Jan Seremak

Blok 6 (cały), 02.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 7 (m. 1-54), 15.01.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 8 (cały), 07.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 9 (cały), 06.02.19 środa, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 10 (cały), 24.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 11 (m. 1-74), 05.01.19 sobota, od godz. 12:00, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 11 (m. 75-116), 02.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 11 (m. 117-165), 07.01.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 11 (m. 166-223), 08.01.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 12a (cały), 04.02.19 poniedziałek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 14 (1-50) 27.12.18 czwartek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 14 (51-100) 28.12.18 piątek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 14 (101-180) 29.12.18 sobota, od godz. 9:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 17 (m. 1-55), 05.02.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 18 (m. 1-54), 16.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 19 (m. 1-115), 12.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 19c (cały), 13.02.19 środa, od godz. 17:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 19d (cały), 29.01.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 21 (cały), 06.01.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 21c (m. 1-40), 06.01.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Jan Bielański

Blok 21c (m. 41-80), 07.01.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 23 (cały) 10.02.19 niedziela, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 25 (m. 1-68), 06.02.19 środa, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 26 (cały) 30.12.18 niedziela, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 27 (cały), 30.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 28 (cały), 09.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 30 (cały), 26.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 36 (m. 1-54), 17.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 37 (cały) 08.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 39 (cały) 11.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 40 (cały), 28.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 41 (cały), 10.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 42 (cały), 06.01.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 43 (m. 1-50), 06.02.19 środa, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 43 (m. 51-112), 07.02.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 44 (m. 1-60), 22.01.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 45 (cały), 05.01.19 sobota, od godz. 11:00, ks. Jan Bielański

Blok 46 (m. 1-133), 05.01.19 sobota, od godz. 10:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 47 (m. 1-50), 08.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 48 (cały), 25.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 50 (m. 1-60), 30.01.19 środa, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 51 (1-50), 08.02.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 51 (51-129), 09.02.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 52 (m. 1-53), 29.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 53 (cały), 12.01.19 sobota, od godz. 10:00, ks. Jan Bielański

Blok 54 (m. 1-53), 23.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 55 (cały) 12.01.19 sobota, od godz. 9:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 56 (cały) 17.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 56c (cały), 12.01.19 sobota, od godz. 18:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 56d (cały), 29.01.19 wtorek, od godz. 17:00, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 57 (m. 1-57), 28.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 62 (m. 1-65), 11.02.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 62 (m. 66-117), 12.02.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 62f (cały), 05.01.19 sobota, od godz. 11:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 62g (cały), 29.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 63a (cały), 31.01.19, czwartek od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 64 (m. 1-50), 24.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 64a (1-27) 03.01.19 czwartek, od godz. 19:15, ks. Kamil Gołuszka

Blok 64a (28-56) 04.01.19 piątek, od godz. 19:15, ks. Kamil Gołuszka

Blok 64b (cały) 18.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 66a (cały), 08.02.19 piątek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

 

Osiedle 2 Pułku Lotniczego

Blok 1d (m. 1-30), 10.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 1e (m. 1-50), 31.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 1e (m. 51-103), 04.02.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 1f (klatka 1), 10.01.19 czwartek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 1f (klatka 2), 11.01.19 piątek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 1g (m. 1-107), 3.02.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Jan Seremak

Blok 1h (m. 1-100), 09.02.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 2 (cały), 16.02.2019 sobota, od godz. godz. 9:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 3 (m. 1-70), 18.01.19 piątek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 3 (m. 71-201), 19.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Jan Seremak

Blok 5 (m. 1-58), 04.02.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 6 (cały), 03.02.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 7 (m. 1-77), 19.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 8 (cały), 10.02.19 niedziela, od godz. 14:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 9 (1-70) 14.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 9 (71-130) 15.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 9 (131-164) 16.01.19 środa, od godz. 19:15, ks. Kamil Gołuszka

Blok 10 (m. 1-54), 02.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 11 (m. 1-64), 08.02.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 11a (cały), 21.01.19 poniedziałek, od godz. 18:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 12 (cały), 21.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 13 (klatka 1-2), 07.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 13 (klatka 3-5), 08.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 13 (klatka 6-8), 09.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 14a (cały) 02.01.19 środa, od godz. 19:15, ks. Kamil Gołuszka

Blok 15 (m. 1-52), 02.02.19 sobota, od godz. 10:30, ks. Krzysztof Wąs

Blok 16 (1-55), 21.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 16 (56-110), 22.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 16 (111-166), 23.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 18 (m. 1-59), 08.01.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 19 (klatka 1,2,3), 03.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 19 (klatka 4,5,6), 07.01.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 19 (klatka 7,8), 08.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 24 (cały), 27.12.18 czwartek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 26 (1-50), 17.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 26 (51-100), 18.01.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 26 (101-176), 19.01.19 sobota, od godz. 10:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 27 (m. 1-19), 11.01.19 piątek, od godz. 16:00, ks. Jan Bielański

Blok 28 i 28a, 24.01.19 czwartek, od godz.15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 29 i 29a, 25.01.19 piątek, od godz.15:30, ks. Władysław Ulmaniec

 

Ulica Marii Dąbrowskiej

Blok 15 (cały), 10.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 15a (cały), 14.02.19 czwartek, od godz. 16:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 15b (cały), 27.12.18 czwartek, od godz. godz.16:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 15c (cały) 09.01.19 środa, od godz. 19:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 15d (cały) 06.02.19 środa, od godz. 19:15, ks. Kamil Gołuszka

Blok 17 (m. 1-61), 29.01.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 17a (m. 1-60), 30.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 17d (cały), 19.01.19 sobota, od godz. 10:00, ks. Jan Bielański

Blok 17e (cały), 11.01.19 piątek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 17h (cały), 15.01.19 wtorek, od godz. 16:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 17i (cały), 16.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

 

Osiedle Avia

Blok 1 (m. 1-90), 21 01.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 1 (m. 91-178), 23. 01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 2 (m. 1-90), 10.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 2 (m. 91-183), 11.01.19 piątek, od godz. 15:30, ks. Jan Seremak

Blok 3 (1-105) 04.02.19 poniedziałek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 3 (106-216) 05.02.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 4 (1-60) 07.02.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 4 (61-123) 08.02.19 piątek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 5 (m. 101-272), 09.02.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 5 (m. 1-100), 05.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 6 (klatka A), 28.01.19 poniedziałek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 6 (klatka B), 29.01.19 wtorek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 6 (klatka C), 30.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 7 (klatka A), 31.01.19 czwartek, od godz. 16:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 7 (klatka B), 02.02.19 sobota, od godz. 12:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 7 (klatka C), 03.02.19 niedziela, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 8 (cały), 05.02.19 wtorek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

 

Osiedle Akademickie

Blok 1 (m. 1-25), 04.01.19 piątek, od godz. 19:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 1 (m. 26-49), 01.02.19 piątek, od godz. 19:00, ks. Krzysztof Wąs

Blok 2 (cały) 10.01.19 czwartek, od godz. 15:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 3 (cały), 31.01.19 czwartek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 4 (cały), 04.02.19 poniedziałek, od godz. 16:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 5 (cały), 02.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Proboszcz Paweł Kubani

Blok 6 (m. 1-54), 09.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Jan Seremak

Blok 7 (m. 1-40), 08.01.19 wtorek, od godz. 15:00, ks. Jan Bielański

Blok 7 (m. 41-79), 09.01.19 środa 15:00, ks. Jan Bielański

 

Ulica Stanisława Skarżyńskiego

Blok 2 (seg. I i II), 16.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 2 (seg. III i IV), 17.01.19 czwartek, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 4 (cały), 06.02.19 środa, od godz. 15:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 6 (cały), 09.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 8 (cały) 19.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Kamil Gołuszka

                       

Ulica Bolesława Orlińskiego

Blok 1 (m. 1-96), 04.02.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 1 (m. 97-193), 05.02.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 1 (m. 194-287 ), 06.02.19 środa, od godz. 15.30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 3 (m. 1-50), 16.01.19 środa, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 3 (m. 51-100), 14.01.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 3 (m. 101-140), 17.01.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Jan Bielański

Blok 3 (m. 141-172), 18.01.19 piątek, od godz. 16:00, ks. Jan Bielański

Blok 4 (cały) 09.02.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Kamil Gołuszka

Blok 5 (m. 1-172), 26.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Jan Seremak

Blok 6 (m. 1-60), 07.02.19 czwartek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 6 (m. 61-120), 08.02.19 piątek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 6 (m. 121-180), 11.02.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 6 (m. 181-266), 12.02.19 wtorek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

Blok 8 (klatka A-B), 26.01.19 sobota, od godz. 9:30, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 8 (klatka C-E), 28.01.19 poniedziałek, od godz. 16:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 8 (klatka F-G), 30.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Łukasz Ślusarczyk

Blok 10 (klatka A i B), 02.01.19 środa, od godz. 16:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 10 (klatka C-F), 05.01.19 sobota, od godz. 9:00, ks. Paweł Andrejczuk

Blok 12 (cały), 28.01.19 poniedziałek, od godz. 15:30, ks. Władysław Ulmaniec

 

 

Myśl św. Brata Alberta

Praca codzienna z obowiązków stanu wynikająca może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg chce, abyśmy pracowali na chleb, który nam daje.

Parafialny Zespół Caritas „Samarytanin” poszukuje osób-wolontariuszy  dysponujących wolnym czasem w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wolontariuszy do pomocy w opiece nad ciężko chora osobą w domu. Kontakt na telefon Zespołu lub w kancelarii. Tel. 730-898-160

 

Copyright © Parafia Świętego Brata Alberta w Krakowie
Polityka prywatności i pliki „cookies”
Patronat: Katolicki.net • Diecezja.eu • JezuUfamTobie.eu | Hosting: Kylos

392998
Dzisiaj: 21
Wczoraj: 174
Ten miesiąc: 6,197