Telefon do księdza dyżurnego: 570-979-070

Papież Franciszek prosi wszystkie wspólnoty parafialne i duszpasterskie o przygotowanie synodalne. Jest to czas kiedy wspólnota Kościoła ma słuchać siebie nawzajem by podążać razem w wyznawaniu wiary.

Zapraszamy wszystkich parafian którzy zechcą się włączyć w parafialne konsultacje synodalne na spotkanie w dniu 1 grudnia w środę. Zapraszamy także przedstawicieli wszystkich wspólnot parafialnych. Rozpoczniemy je uroczystą mszą św. o 18.00, po niej odśpiewamy hymn do Ducha św. i w kościele będziemy starali się odpowiedzieć sobie na pytania przekazane nam przez Diecezjalny Zespół Synodalny. Pytania do przemyślenia, analizy i omodlenia znajdują się w nowym numerze „Brata”, będą wkrótce stronie parafialnej, oraz wywieszone w gablotach parafialnych. Oczekujemy więc na wspólną analizę przedstawionych zagadnień oraz na głosy parafian odnośnie funkcjonowania także naszej wspólnoty parafialnej. Serdecznie zapraszamy! 1 grudnia godz. 18.00.

TEMATY DO DYSKUSJI I KONSULTACJI

1. Towarzysze podróży
a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?
b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?
c) Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?
d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?
e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu? 

2. Słuchanie
a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?
b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?
c) Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?
d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?
e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego? 

3. Zabieranie głosu
a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?
b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?
c) Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?
d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?
e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany? 

4. Celebrowanie
a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?
b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?
c) W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?
d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?
e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji
a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?
b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?
c) Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?
d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?
e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo? 

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie
a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?
b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
c) W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?
e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)? 

7. Ekumenizm
a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?
b) Co nas łączy i jak razem podążamy?
c) Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?
d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?
e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód? 

8. Władza i uczestnictwo
a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?
b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?
c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);
d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym?
e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)? 

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji
a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?
b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?
c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?
d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?
e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

10. Formowanie się w synodalności
a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
c) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?
d) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?
e) Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

Myśl św. Brata Alberta

Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.

Parafialny Zespół Caritas „Samarytanin” poszukuje osób-wolontariuszy  dysponujących wolnym czasem w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wolontariuszy do pomocy w opiece nad ciężko chora osobą w domu. Kontakt na telefon Zespołu lub w kancelarii. Tel. 730-898-160

 

Copyright © Parafia Świętego Brata Alberta w Krakowie
Polityka prywatności i pliki „cookies”
Patronat: Katolicki.net • Diecezja.eu • JezuUfamTobie.eu | Hosting: Kylos