Telefon do księdza dyżurnego: 570-979-070

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU – kontynuacja dzieła św. Ojca Pio z siedzibą w Poznaniu przekazuje Polakom na całym świecie, jak również wszystkim Siostrom i Braciom w wierze katolickiej, unikatową książkę „DZIEŁO MIŁOŚCI”. Jest to mistyczny tekst anonimowej Autorki, wezwanie Boże do powrotu Kościoła Chrystusowego do pierwotnej Miłości i jedności, wołanie do dusz ofiarnych całego świata, przypomnienie, że istotą Kościoła (całego Mistycznego Ciała Chrystusa) jest Miłość nadprzyrodzona, a jedynym prawdziwym dążeniem i celem – zbawienie nieśmiertelnych, odkupionych na Krzyżu dusz, dla chwały Trójcy Świętej.

Nasz Pan, Jezus, wzywa do Miłości Ofiarnej – miłości największej, do odnowienia ofiary z Golgoty:
... „w czasach ostatecznych, u progu których stanął świat, potrzebuję tych, którzy całkowicie i bez reszty gotowi są spalić się w świętym ogniu miłości – za innych, by wysłużyć im Królestwo Boże. Daję im specjalny charyzmat ofiary, a otrzymują go dusze czyste i wierne, które sam wzywam i wzywać będę. Teraz tylko odnowienie ofiary z Golgoty w dzieciach na to gotowych – w łączności z moją ofiarą dających życie za przyjaciół i nieprzyjaciół – zdolne jest uprosić łaskę dla grzesznego i pogrążonego w mroku świata. Dzieci, on stoi już nad otchłanią wiecznego potępienia – ratujcie go! Nie pozwólcie odejść żadnej duszy, każda cenniejsza jest od królestwa tego świata.”... [Rozdz. XXIV: Uleczę to, co chore w Kościele moim]

Książka DZIEŁO MIŁOŚCI posiada imprimatur Kościoła katolickiego (N.1330/2021, Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny Archidiecezji Poznańskiej). Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu pokryła koszty druku i dystrybucji DZIEŁA MIŁOŚCI na terenie całej Polski. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe (działalność nasza utrzymuje się z darowizn, nie prowadzimy działalności gospodarczej) przekazujemy Państwu wersję elektroniczną, pragnąc przy tym bardzo, by było możliwe jej rozpowszechnianie, a także wydrukowanie książki DZIEŁA MIŁOŚCI, aby mogła dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców na całym świecie. Obecnie staramy się o przygotowanie przekładów w kilku podstawowych wersjach językowych.

Jeśli ktoś pragnąłby materialnie wesprzeć to apostolskie przedsięwzięcie mające objąć cały świat, można je kierować na numer konta Fundacji DOM ULGI W CIERPIENIU: 73 2490 0005 0000 4500 3529 7073 PLN z dopiskiem: Dzieło Miłości.

W imieniu zespołu poznańskiej Fundacji DOM ULGI W CIERPIENIU –

Jacek Wróbel, Maria Chełmińska

Dzieło Miłości 
Akt ofiarowania

Myśl św. Brata Alberta

Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki cały dzień. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie uda się wytrwać w powołaniu.

Parafialny Zespół Caritas „Samarytanin” poszukuje osób-wolontariuszy  dysponujących wolnym czasem w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wolontariuszy do pomocy w opiece nad ciężko chora osobą w domu. Kontakt na telefon Zespołu lub w kancelarii. Tel. 730-898-160

 

Copyright © Parafia Świętego Brata Alberta w Krakowie
Polityka prywatności i pliki „cookies”
Patronat: Katolicki.net • Diecezja.eu • JezuUfamTobie.eu | Hosting: Kylos

383581
Dzisiaj: 36
Wczoraj: 431
Ten miesiąc: 12,576