Telefon do księdza dyżurnego: 570-979-070

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Fundacja DOM ULGI W CIERPIENIU – kontynuacja dzieła św. Ojca Pio z siedzibą w Poznaniu przekazuje Polakom na całym świecie, jak również wszystkim Siostrom i Braciom w wierze katolickiej, unikatową książkę „DZIEŁO MIŁOŚCI”. Jest to mistyczny tekst anonimowej Autorki, wezwanie Boże do powrotu Kościoła Chrystusowego do pierwotnej Miłości i jedności, wołanie do dusz ofiarnych całego świata, przypomnienie, że istotą Kościoła (całego Mistycznego Ciała Chrystusa) jest Miłość nadprzyrodzona, a jedynym prawdziwym dążeniem i celem – zbawienie nieśmiertelnych, odkupionych na Krzyżu dusz, dla chwały Trójcy Świętej.

Nasz Pan, Jezus, wzywa do Miłości Ofiarnej – miłości największej, do odnowienia ofiary z Golgoty:
... „w czasach ostatecznych, u progu których stanął świat, potrzebuję tych, którzy całkowicie i bez reszty gotowi są spalić się w świętym ogniu miłości – za innych, by wysłużyć im Królestwo Boże. Daję im specjalny charyzmat ofiary, a otrzymują go dusze czyste i wierne, które sam wzywam i wzywać będę. Teraz tylko odnowienie ofiary z Golgoty w dzieciach na to gotowych – w łączności z moją ofiarą dających życie za przyjaciół i nieprzyjaciół – zdolne jest uprosić łaskę dla grzesznego i pogrążonego w mroku świata. Dzieci, on stoi już nad otchłanią wiecznego potępienia – ratujcie go! Nie pozwólcie odejść żadnej duszy, każda cenniejsza jest od królestwa tego świata.”... [Rozdz. XXIV: Uleczę to, co chore w Kościele moim]

Książka DZIEŁO MIŁOŚCI posiada imprimatur Kościoła katolickiego (N.1330/2021, Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny Archidiecezji Poznańskiej). Fundacja Dom Ulgi w Cierpieniu pokryła koszty druku i dystrybucji DZIEŁA MIŁOŚCI na terenie całej Polski. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe (działalność nasza utrzymuje się z darowizn, nie prowadzimy działalności gospodarczej) przekazujemy Państwu wersję elektroniczną, pragnąc przy tym bardzo, by było możliwe jej rozpowszechnianie, a także wydrukowanie książki DZIEŁA MIŁOŚCI, aby mogła dotrzeć do szerokiego kręgu odbiorców na całym świecie. Obecnie staramy się o przygotowanie przekładów w kilku podstawowych wersjach językowych.

Jeśli ktoś pragnąłby materialnie wesprzeć to apostolskie przedsięwzięcie mające objąć cały świat, można je kierować na numer konta Fundacji DOM ULGI W CIERPIENIU: 73 2490 0005 0000 4500 3529 7073 PLN z dopiskiem: Dzieło Miłości.

W imieniu zespołu poznańskiej Fundacji DOM ULGI W CIERPIENIU –

Jacek Wróbel, Maria Chełmińska

Dzieło Miłości 
Akt ofiarowania

Myśl św. Brata Alberta

Trzeba żyć pod okiem Pana Jezusa. Wystarczy jedno spojrzenie duszy na Niego, jedno słowo, myśl jak błyskawica, a to już jest modlitwa.

Parafialny Zespół Caritas „Samarytanin” poszukuje osób-wolontariuszy  dysponujących wolnym czasem w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wolontariuszy do pomocy w opiece nad ciężko chora osobą w domu. Kontakt na telefon Zespołu lub w kancelarii. Tel. 730-898-160

 

Copyright © Parafia Świętego Brata Alberta w Krakowie
Polityka prywatności i pliki „cookies”
Patronat: Katolicki.net • Diecezja.eu • JezuUfamTobie.eu | Hosting: Kylos