Telefon do księdza dyżurnego: 570-979-070

1. Dziś czcimy w naszej parafii naszego Patrona św. Brata Alberta. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i opieki Bożej ks. Prałatowi Janowi Bielańskiemu który przeżywa 40 rocznicę przybycia do naszej parafii i pracy duszpasterskiej – Szczęść Boże! Na dzisiejszą uroczystość Ksiądz Arcybiskup przysyła do naszej parafii specjalny dekret: (odczytać dekret)

2. Dziękujemy naszemu ks. diakonowi Mateuszowi Hajduga za głoszone dziś odpustowe kazania na wszystkich mszach św. Bóg zapłać!

3. Dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do godnego i uroczystego przeżycia procesji Bożego Ciała w naszej parafii: przygotowującym ołtarze, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym dzwoneczkami, niosącym sztandary i feretrony, panom od baldachimu, służbie liturgicznej. Wszystkim niech Bóg wynagrodzi odwagę i każdy trud ku Jego chwale.

4. W Oktawie Bożego Ciała do czwartku procesja wokół kościoła z Najśw. Sakramentem ze śpiewem litanii do Najśw. Serca Pana Jezusa rozpoczynać się będzie o 17.30. W czwartek zakończenie Oktawy. Po procesji poświęcimy przyniesione wianki sporządzone z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom.

5. W środę liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta. W piątek Koronka do Miłosierdzia Bożego. Jest to Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa – nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę wspomnienie Niepokalanego serca Najśw. Maryi Panny.

6. Dziś na Mszę świętą o 19.15 z uroczystym błogosławieństwem przed egzaminami zapraszamy ósmoklasistów. Za tydzień 21 czerwca wszystkich studentów zapraszamy na Mszę świętą w intencji sesji również o 19.15.

7. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza w poniedziałek o 18:00 na Mszę świętą wotywną o Duchu Świętym. Tym razem po Mszy nie będzie tradycyjnego czuwania z modlitwą wstawienniczą.

8. Sakrament Pokuty sprawujemy w konfesjonałach. Prosimy aby spowiadać się w maseczkach, tylko z jednej strony tam gdzie umieszczony jest środek dezynfekcyjny i jednorazowe chusteczki. Prosimy by każdy użył środka dezynfekującego po spowiedzi.

9. Informujemy iż Sakrament Bierzmowania w naszej parafii, z uwzględnieniem wymogów sanitarnych odbędzie się w dniu 27 czerwca (sobota) w dwóch mniejszych grupach - o godz. 9.00 i o godz.11.00. Sakramentu tego udzieli naszej młodzieży za zgodą Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego - ks. infułat dr Dariusz Raś - nasz rodak parafialny, Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Prosimy by w tym obrzędzie wzięli udział rodzice, świadkowie i ewentualnie rodzice chrzestni. Prosimy by za świadków bierzmowania młodzież wybrała kogoś z najbliższej rodziny. Szczegóły będą podane zainteresowanej młodzieży i rodzicom.

10. Parafia św. Brata Alberta wspólnie z Radą Dzielnicy XIV Czyżyny organizuje Akcję Krwiodawstwa przy naszym Kościele, pod hasłem " Oddaj krew na Pasie Startowym", która jest zaplanowana na 12 września bieżącego roku. By ta wyjazdowa akcja Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odbyła się u Nas, potrzebujemy pisemną deklarację minimum 30 pełnoletnich osób posiadających numer PESEL. Dzisiaj deklarację można wypełnić po każdej Mszy św. przy głównym wejściu. Deklaracją będzie również dostępna w zakrystii, a dodatkowe informacje można znaleźć na Facebooku i Stronie Parafii.
Zachęcamy, by włączyć się do akcji !!! Każdy z Nas może być bohaterem i uratować komuś życie !!!"

11. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na utrzymanie parafii. Można skorzystać także z możliwości online na stronie parafii. Bóg zapłać!

12. Zachęcamy do korzystania z prasy religijnej, jest ona dostępna z tyłu kościoła.

13. Od 22.06.2020 r. w Archidiecezji Krakowskiej zostaje wznowiona działalność Poradni Życia Rodzinnego oraz katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa w trybie stacjonarnym. Do poradni obowiązują zapisy on-line. Adres strony: ftrodzinie.pl

14. Polećmy zmarłych w ostatnim czasie naszych parafian: Wanda Irena Borkowska Alb.20, Łucja Stryczenko Dyw. 41, Witold Majka Alb.16, Margarita Kaupe Dyw.5, Wiesława Zabielska Kość.6, Marek Różański Alb.38. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Myśl św. Brata Alberta

Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki cały dzień. Na darmo usiłujemy postąpić przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie uda się wytrwać w powołaniu.

Parafialny Zespół Caritas „Samarytanin” poszukuje osób-wolontariuszy  dysponujących wolnym czasem w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wolontariuszy do pomocy w opiece nad ciężko chora osobą w domu. Kontakt na telefon Zespołu lub w kancelarii. Tel. 730-898-160

 

Copyright © Parafia Świętego Brata Alberta w Krakowie
Polityka prywatności i pliki „cookies”
Patronat: Katolicki.net • Diecezja.eu • JezuUfamTobie.eu | Hosting: Kylos

392998
Dzisiaj: 21
Wczoraj: 174
Ten miesiąc: 6,197