Pomoc żywnościowa, materialna, intelektualna i prawna w parafii św. Brata Alberta w Krakowie

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W styczniu 2020 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do czerwca 2020 roku w Parafii św. Brata Alberta w Krakowie, os. Dywizjonu 303, osoby które dostarczyły skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, kabanosy wieprzowe, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE realizuje następujące cykliczne działania:
1. Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z uboższych rodzin, wraz z darmowym dokształcaniem i dożywianiem.
2. Obdarowywanie osób najbiedniejszych paczkami żywnościowymi, pochodzących ze zbiórek pieniężnych przed kościołem
3. Możliwość otrzymania nowej odzieży / u pani Ewy, po codziennym wydawaniu żywności/
4. Coroczne spotkanie ze św. Mikołajem /bogate paczki dla około 200 dzieci/
5. Coroczny DZIEŃ CHORYCH, spotkania z ok. 100 chorymi z naszej Parafii, najpierw w kościele, później przy suto zastawionym stole w auli.
6. Spotkania dzieci, młodzieży i starszych na szkoleniach organizowanych przez Bank Żywności, dotyczących zdrowego żywienia, właściwego wykorzystania produktów unijnych, oraz żywienia najmłodszych.
7. Udział w wyjazdowych spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Bank Żywności w Krakowie.
8. Udział w konkursach organizowanych przez Bank Żywności /w konkursie KROMKA CHLEBA, dzieci z naszej świetlicy parafialnej, zajęły 3 miejsce/
9. Darmowa pomoc PRAWNIKA /każda wtorek od godz. 17.00 w świetlicy parafialnej /
10. Darmowe rozliczanie PITÓW
11. Wydawanie żywności z krótkim terminem do spożycia od Poniedziałku do Piątku o godz. 11.00

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI UNIJNEJ SĄ PODAWANE:
1. W ogłoszeniach parafialnych
2. Na tej stronie internetowej
3. Pracownicy MOPSU informują swoich podopiecznych
4. Na plakatach obok magazynu żywności

Wyniki działań prowadzonych w ramach zakończonego programu 2017