Uwaga Kraków! Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+”, który finansuje Gmina Miejska Kraków.

Zachęcamy do zgłoszenia wszystkie osoby potrzebujące wsparcia w wieku 85+ mieszkające w Krakowie (zapewnimy opiekę asystenta dla 50 osób).

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 512-914-645 w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:
- w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, praca, placówki kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia)
- w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
- zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
- załatwianiu spraw urzędowych
- nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
- korzystaniu z dóbr kultury

Usługi asystenta realizowane będą przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22. Limit wizyt u jednego uczestnika to 2 wizyty w tygodniu.

• Szczegóły...